เผยบุคลากรแพทย์ ติดโควิด วันละ 30-40 ราย สั่งบูสเข็ม 4 ย้ำให้ระวังตัว

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

วันที่ 10 ม.ต.2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า เบื้องต้นพบว่าเดือนนี้ที่โอมิครอนระบาด ทำให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อวันละ 30-40 ราย ซึ่งถือว่ามากพอควร จึงได้กำชับให้ระมัดระวัง เพราะถือเป็นด่านหน้า หากป่วยมาก ต้องหยุดปฏิบัติงานด้วย

ทางนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตนได้ย้ำให้หน่วยงานเคร่งครัดมากขึ้น สวมหน้ากากตลอดเวลา บุคลาการการแพทย์ติดเชื้อตอนนี้ถือว่าสูง โดยบุคลากรที่ฉีดเข็ม 3 ไปแล้ว 3 เดือนให้มาฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขณะนี้มี รพ.บางแห่งปิดบางแผนก ซึ่งเราไม่ได้อยากให้ปิด จึงขอให้เคร่งครัดมาตรการ เพื่อจะได้ให้บริการแก่ประชาชน และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า เรามีมาตรการต่างๆ รองรับด้วย

ทั้งนี้ทางปลัดสธ.ได้ให้กรมควบคุมโรคไปดำเนินการนิยามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ เพราะที่ผ่านมามีการกักตัวนานกว่าคนป่วยเสียอีก อาจมีการกักตัวให้สั้นลงเป็น 7 วัน แต่ต้องมีมาตรการเสริมเพิ่มเติม เพื่อลดการเสียกำลังคนในสาธารณสุขด้วย

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19