คนละครึ่งเฟส5 เหลืออีก 6 วัน คลังเร่งใช้จ่ายก่อนจบโครงการสิ้น ต.ค.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังอัพเดตมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ ชี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุ 4.1 หมื่นล้านบาท ประชาชนเข้าร่วม 38.24 ล้านราย เร่งใช้จ่าย “คนละครึ่ง” ภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนโครงการจบ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. พบว่ามีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 41,059.72 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,117.47 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 384.54 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 35,557.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,104.84 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,452.87 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายสะสมตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,873.94 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,166.16 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,698.96 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,200.72 ล้านบาท ร้านบริการ 572.60 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 45.33 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.69 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.31 หมื่นราย

“ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และยังมีสิทธิคงเหลือเร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตามช่องทางที่กำหนดจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565”