BCPG ทุ่ม 6 พันล้านลุยโซลาร์ฟาร์มในไต้หวัน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“บีซีพีจี” ทุ่ม 6,096 ล้านบาทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันขนาด 357 เมกะวัตต์ รวมกับโครงการเดิมที่อยู่ระหว่างพัฒนา ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งโดยรวม 469 เมกะวัตต์ มั่นใจว่าจะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวงเงินไม่เกิน 5,080 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 6,096 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 357 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 469 เมกะวัตต์

“บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นโครงการที่มีศักยภาพ โดยมีสัญญารับซื้อไฟระยะยาวในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่กับ Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การลงทุนดังกล่าวจะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถต่อยอดจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 117 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวม 586 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 45,000 ล้านบาท” นายนิวัติกล่าว

ทั้งนี้ โครงการลงทุนพัฒนาในไต้หวันดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565-2567 และสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565-2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงดังนี้ คือ นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer & President)

นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (President and Chief Operation Officer)

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business