วิ่งฉิว!”ชลบุรี-ระยอง”ขยาย 6 เลน ทล.334 “บ้านบึง-หนองปรือ” เสร็จอีก 12.3 กม.

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ทล.ขยาย 6 เลน ทางหลวง 334 สาย อ.บ้านบึง-บรรจบ ทล.331 (หนองปรือ) พร้อมสะพานข้ามแยกเสร็จอีก 12.3 กม.รองรับปริมาณจราจรชลบุรี-ระยอง และแก้รถติดในพื้นที่อีอีซี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล.ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยะทางยาวประมาณ 12.3 กิโลเมตร งบประมาณ 1,196,859,600 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) มีลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจรไป-กลับ โดยขยายทั้งด้านไหล่ด้านในและขยายไหล่ด้านนอก ผิวทางคอนกรีตและมีเกาะกลาง เขตทางกว้าง 60 เมตร ยกเว้นช่วงทางแยก กม.13 บริเวณสะพานข้ามแยกทางเข้าบ้านบึง เขตทางกว้าง 80 เมตร ช่วงทางแยกบ้านบึงพัฒนาไประยอง ที่ กม.16 ทางหลวงหมายเลข 3138 เขตทางกว้าง 80 เมตร และบริเวณสี่แยกหนองซาก ที่ กม.22 เขตทางกว้าง 80 เมตร รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก ระหว่าง กม.12+700-25+000 ระยะทางยาวประมาณ 12.30 กม. รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง

ทั้งนี้ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งทางหลวงหมายเลข 344 เริ่มต้นที่ กม.0 ถนนสุขุมวิท ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ช่วง กม.94+080 สิ้นสุดที่ กม.269+101 บนทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีระยะทางยาวทั้งหมดประมาณ 102.24 กิโลเมตร เดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ 4 ช่องจราจรไป-กลับ และมีการปรับปรุงขยายผิวจราจรเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังคงเหลือช่วงบริเวณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ที่ยังไม่ได้มีการขยายปรับปรุง

ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 344 นี้ เป็นเส้นทางหลักที่สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวไปยัง จ.ระยอง, จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ได้ใกล้ที่สุด กรมทางหลวงจึงได้ทำการขยายเพิ่มช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นโครงการฯ ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศเริ่มใช้ปี 2561 โดยโครงการนี้ช่วยส่งเสริมต่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี, จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อการขยายทางหลวงหมายเลข 344 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงสายอื่นๆ เช่น ทล.349 และ ทล.3289 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยเพิ่มช่องจราจร ลดไฟสัญญาณจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงทางแยกหนองซากและแยกอ่างเวียน ปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถแยกทักษิณและแยกจุฬาภรณ์ที่เดิมไม่มีไฟสัญญาณจราจรอีกด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business